با خرید ملک در گرجستان به ارزش حداقل صد هزار دلار یا بیشتر، می توانید اقامت موقت و قابل تمدید گرجستان را برای خود و خانواده خود دریافت کنید.