با سرمایه گذاری در گرجستان و یا خرید ملک در گرجستان با ارزش تخمینی بیش از سیصد هزار دلار می توانید برای خود و خانواده خود اقامت دائم گرجستان را اخذ کنید.