راه های اخذ اقامت گرجستان عبارتند از:
۱- ازدواج با یک فرد گرجی
۲- اقامت کاری یا کار در یک شرکت گرجستانی با گردش مالی بیش از ۵۰۰۰۰ لاری.
۳- اقامت با ثبت شرکت در گرجستان
۴- اقامت با خرید ملک (خرید ملک صد هزار دلاری یا بیشتر).
۵- اقامت از طریق سرمایه گذاری (سرمایه گذاری بیش از سیصد هزار دلار)
۶-اقامت از طریق تحصیل در گرجستان